K8 38% Thưởng Nạp Lại, lên đến 3,800,000 VND HÀNG TUẦN! - VN CASINO
Tham gia fun88 để chơi nhanh
 

K8 38% Thưởng Nạp Lại, lên đến 3,800,000 VND HÀNG TUẦN!

來自:|類別:Hoàn trả, Khác, Khuyến mại, Lần nạp đầu tiên, Slot, Thể thao|2018/08/21 下午 2:00

38% Thưởng Nạp Lại, lên đến 3,800,000 VND HÀNG TUẦN!

CẤP SAO GỬI TỐI THIỂU (VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ 1%
200,000 18% 1,800,000 10 Tất cả sản phẩm KHÔNG NHẬN
CÙNG LÚC
  200,000 28% 2,800,000 12 Tất cả sản phẩm
   200,000 38% 3,800,000 15 Tất cả sản phẩm
   
Trở lên
Thành viên VIP – Liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc “Hỗ trợ trực tuyến”) để nhận thưởng độc quyền.

Cách Tham Gia

 1. 1. Hãy Gửi Tiền Ngay HÀNG TUẦN để tham gia Khuyến Mãi.
 2. 2. Nhấp vào “THAM GIA NGAY” trong trang “Khuyến Mãi” tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2018 đến 23:59:59 đến 31/08/2018 (GMT+7). Thành Viên chỉ có thể tham gia một lần một tuần (Thời gian tuần tính từ Thứ Hai 00:00:00 đến Chủ Nhật 23:59:59).
 2. 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên K8 (“thành viên hợp lệ”).
 3. 3. Thành viên hợp lệ cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND trong một Tuần Khuyến Mãi để tham gia Khuyến Mãi.
 4. 4. Thưởng 18%, 28% và 38% HÀNG TUẦN sẽ dựa trên Cấp Sao của thành viên hợp lệ tại thời điểm yêu cầu tiền thưởng trong Tuần Khuyến Mãi đó, như bảng trên.
 5. 5. Thành viên VIP, Cấp Sao là 4 Sao trở lên, hãy liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc Live Chat) để nhận thưởng độc quyền.
 6. 6. Thành viên hợp lệ chỉ có thể nhận thưởng một lần trong một Tuần Khuyến Mãi.
 7. 7. Thành viên hợp lệ cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 8. 8. Thành viên hợp lệ cần hoàn tất yêu cầu vòng cược cho tiền thưởng và tiền gửi liên quan tại sản phẩm bất kỳ, trước yêu cầu rút tiền hoặc nhận Thưởng Gửi Tiền khác tiếp theo.
 9. 9. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 10. 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
Cập nhật trang