K8 35% Thưởng Chào Mừng, lên đến 5,000,000 VND! - VN CASINO
Tham gia fun88 để chơi nhanh
 

K8 35% Thưởng Chào Mừng, lên đến 5,000,000 VND!

來自:|類別:Hoàn trả, Khác, Khuyến mại, Lần nạp đầu tiên, Thể thao|2018/08/21 下午 2:06

35% Thưởng Chào Mừng, lên đến 5,000,000 VND!

GỬI TỐI THIỂU (VND) THƯỞNG THƯỞNG TỐI ĐA (VND) VÒNG CƯỢC SẢN PHẨM HOÀN TRẢ 1%
200,000 35% 5,000,000 12 Tất cả sản phẩm  NHẬN CÙNG LÚC

Cách Tham Gia

1. Đăng ký tài khoản tại K8 lần đầu và thực hiện gửi tiền lần đầu.

2. Nhấp vào “THAM GIA NGAY” trong trang “Khuyến Mãi” tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.

3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/08/2018 đến 23:59:59 đến 31/08/2018 (GMT+7).

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên mới đăng ký lần đầu và gửi tiền lần đầu tại K8 trong thời gian Khuyến Mãi.

3. Thành viên mới cần gửi tiền lần đầu tối thiểu 200,000 VND để tham gia Khuyến Mãi.

4. Thành viên mới sẽ được thưởng 35% trên số tiền gửi lần đầu, tối đa lên đến 5,000,000 VND.

5. Tiền thưởng chỉ có thể nhận một lần.

6. Thành viên mới cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.

7. Thành viên mới cần hoàn tất 12 vòng cược cho tiền thưởng và tiền gửi liên quan tại sản phẩm bất kỳ, trước khi yêu cầu rút tiền hoặc nhận Thưởng Gửi Tiền khác tiếp theo.
Ví dụ: một thành viên mới gửi 20,000,000 VND và tham gia nhận 35% Thưởng Chào Mừng.
Tiền thưởng = 20,000,000 x 35% = tối đa 5,000,000 VND.
Tiền gửi liên quan để nhận tiền thưởng = 5,000,000 / 35% = 14,285,714 VND.
Doanh thu cược = (14,285,714 + 5,000,000) x 12 + (20,000,000 – 14,285,714) = 237,142,854 VND.

8. Thành viên mới chỉ có thể tham gia một Thưởng Chào Mừng tại K8.

9. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.

10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

Cập nhật trang